Pianoschool Faya Farrakhova

leerlingen op de podim 2014 concert het musiater

De manier van lesgeven in mijn pianoschool is gebaseerd op de methode zoals ik die tijdens mijn opleiding in Rusland heb geleerd. Het is mijn streven dat een leerling zo snel mogelijk zelfstandig en met plezier liedjes kan spelen. Daarnaast hecht ik veel waarde aan het ontwikkelen van de muzikaliteit bij de leerling. Interpretatie van de muziek krijgt dan ook ruimschoots aandacht. Vanzelfsprekend vormen het aanleren van goede theorie en kennis van muzikale grammatica hierbij de noodzakelijke basis. Minstens even belangrijk zijn een aantal zaken zoals:

  • technische ontwikkeling
  • houding
  • aanslag

In de loop der tijd heb ik mijn eigen visie op pianospelen gevormd. Zo wordt door mij veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de leerling. Hiervoor heb ik vele trainingen en seminars gevolgd in binnen- en buitenland. Niet elk kind wordt later muzikant, maar datgene wat ze leren tijdens mijn lessen zal ook in zijn of haar verdere leven zeer van pas komen.

Te denken valt aan:

– ontwikkelen van het zelfvertrouwen
– overwinnen van (faal)angst
– vergroten van eigenwaarde en zelfbeeld
– gedisciplineerd werken
– ontwikkelen van creativiteit
– zich leren presenteren

Bij het lesgeven gebruik ik hoofdzakelijk Nederlandse lesboeken. De leerling heeft daarnaast, ongeacht zijn of haar leeftijd, de mogelijkheid tot eigen inbreng wat betreft de inhoud en de vormgeving van zijn of haar lessen. Elk lesprogramma is daardoor in hoge mate individueel en maximaal aangepast aan het talent en mogelijkheden van de leerling.

Er kan gekozen worden uit lessen van 30 minuten, 45 minuten of 60 minuten.
Ik geef lessen aan kinderen vanaf ongeveer 7 jaar, jong volwassenen en volwassenen, zowel beginners als gevorderden.

Bent u geïnteresseerd om pianolessen te gaan volgen bij Pianoschool Faya Farrakhova, neemt u dan
vrijblijvend contact met mij op. Ook is het mogelijk om op afspraak een proefles te nemen.

Tot ziens bij Pianoschool Faya Farrakhova!